Update geriatrik 2007

       41 bilder, 792 Kb.

Föreläsning om behandling av smärta med fokus på smärtmekanismer och opioidbehandling. Hölls på Läkaresällskapet i Stockholm 2007-05-23.