Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta

       20 bilder, 476 Kb. Uppdaterad 2006-01-30

Rubriker från föreläsningen "Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta":

Skillnader mellan olika opioider
Kombination av opioider
Rotation mellan opioider
Individualiserad opioidbehandling i praktiken