Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta

       16 bilder, 401 Kb. Uppdaterad 2005-09-04.

Rubriker från föreläsningen "Opioidbehandling":

Behandlingsstrategi
Starka opioider
Vilken opioid skall jag välja?
Opioidrotation