Företagets idé:

I en tid då vi blir allt äldre, de äldre blir allt sjukare, och då kunskapen om vård i livets slutskede blir allt större, ökar kraven på vårdpersonalen att hålla sig uppdaterad om hur god vård ges i livets slutskede. Det gäller inte bara lindring av fysiska symtom såsom smärta och illamående, utan även kunskap om förhållningssätt i psykosociala frågor och hur man möter människor med ett existentiellt lidande. Palliativ medicin är idag ett prioriterat och snabbt växande område, där hemsjukvårdsteam och slutenvårdsenheter står redo att hjälpa människor med progredierande, obotlig sjukdom.

Pallimac konsult är ett företag som vill hjälpa till att öka kunskapen om vård i livets slutskede, och särskilt terminal smärtlindring. I föreläsningsform, både inför större forum och i mindre seminariegrupper, fokuseras på angelägna frågor inom den palliativa medicinen. Föreläsningarna har en stark klinisk prägel och vänder sig framförallt till läkare och sjuksköterskor, men kan efter behov också omformas till att passa annan vårdpersonal. Faktamaterial från föreläsningarna går att ladda ner i form av Pdf-filer.

 

 

 

Föreläsare är Staffan Lundström, överläkare på den palliativa enheten vid Stockholms Sjukhem. Han är specialist i onkologi och smärtlindring och diplomerad i palliativ medicin. Hans specialområde är smärtbehandling vid svår cancersjukdom. Staffan disputerade vid Karolinska institutet i april 2007 med en avhandling om kortisonets roll vid avancerad cancersjukdom. Han är en uppskattad föreläsare och anlitas regelbundet för olika utbildningsuppdrag.