Konverteringsguide

Vid behandling med starka opioider uppstår ibland behov av att byta opioid. Det kan t ex bero på otillräcklig smärtlindring eller biverkningar som försämrar livskvaliteten. Vid byte från transdermalt fentanyl (Durogesic) till annan opioid måste övergången ske gradvis för att undvika överdosering. Detta är en praktisk guide som hjälper Er att göra ett säkert byte. Den finns i fickformat samt som avrivbara blad i A4 storlek.

Rekvirera guiden kostnadsfritt på info@mundipharma.se

Frågor och synpunkter skickar Ni till info@pallimac.se

                        Hemsidan senast uppdaterad 2005-01-11 webmaster Staffan Lundström