Föreläser om smärtlindring och vård i livets slutskede.

 

Hemsidan uppdaterad 2007-05-27